GSK Kompendium

Kompendium přípravků společnosti GlaxoSmithKline v České republice obsahuje informace o přípravcích vázaných na recept i volně prodejných. Uvedené články odpovídají požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv na vytváření odborných informací tohoto druhu, které jsou součástí registrační dokumentace. Elektronická verze umožňuje flexibilní aktualizaci stávajících článků a zařazování nových informací.

V těchto dnech pracujeme na modernizaci celé prezentace tak, aby splňovala nejnovější požadavky na přístupnost a použitelnost webové prezentace, podle metodik: „Pravidla pro tvorbu přístupného webu“ a „Blind friendly web“.

Galerie

Internetová prezentace