Kardex

Kardex s.r.o. je předním distributorem systémů skladové a kancelářské logistiky.

Pro společnost Kardex jsme vytvořili obsáhlou multimediální prezentaci produktů, služeb a softwaru. Prezentace je postavena na technologii Flash, je distribuována na DVD nosičích a v současné době obsahuje 13 jazykových mutací.

Galerie

Kardex DVD - jazykové menu
Kardex DVD - produkty a služby
Kardex DVD - detailní info o produktu